DE SIDSTE TRÆKFUGLE MELDER DERES ANKOMST….SNESPURV, HØNEN DEN 7. NOVEMBER 2019.

Efteråret synger på sidste vers, antallet af trækfugle er faldende på Hønen…Stemmerne fra luftrummet er næsten forsvundet… Kong vinter er ikke langt væk. Men langs standen på Fanø kan man nu høre de overvintrende Snespurve når de flyver rundt og leder efter mad… Et lyst dju efterfulgt af en lille lys trille, de vil dominere sammen med Bjergiriskerne de næste mange måneder her… Tag ud og nyd dem….. Snespurvene kan optræde i flokke på flere hundrede. En enkelt fugl som var imponerende tillidsfuld slog sig pludselig ned i klitten lige ved obsposten i dag, her var der mulighed for at nyde den samt høre den i flere minutter…. den forsvandt først da den pludselig reagerede på en overflyvende Laplandsværling… De to arter har dju lyden tilfælles, men så ophøre de fælles træk også… Laplandsværlingen snerre mere efter dju lyden og man skal ofte lytte godt efter for at høre dette.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Snespurve er meget kontrastrige og nemme at kende…

Bemærk lille kraftig gult næb…

De Snespurve der ankommer til Danmark kan været fløjet mange tusinde km., da de bla. yngler på Grønland og i Sibrien