LIDT MERE OM MÅGER FRA LANGELAND I 2019….KASPISK MÅGE, MIDDELHAVSSØLVMÅGE, GRÅMÅGE OG SORTHOVEDET MÅGE.

I 2019 har der været helt pænt med de spændende Måger på Langeland… De mange timer især i Bagenkop havn har pyntet på totalen.. Kaspisk Måge har været ganske talrig, således har jeg fundet 36 forskellige fugle i 2019, heraf er de 34 fra Bagenkop havn/Klise Nor, mens det også er blevet til 1 i Gulstav Mose samt 1 i Spodsbjerg havn. Middelhavsmågen er klart mere fåtallig, hvor det er blevet til 3 forskellige fugle, som alle stammer fra Bagenkop havn, dette antal er dog tilfredsstillende. Noget overraskende har jeg også haft 2 Gråmåger, den ene har dog nok lidt lidt Sølvmåge gener i sig… og igen er det Bagenkop havn der står for observationerne. Sorthovedet Måge har jeg endnu aldrig set i Bagenkop havn… men det er alligevel blevet til 4 forskellige fugle på Langeland, hhv. 1 syd for Spodsbjerg havn, 1 i Rudkøbing Vejle samt de 2 som Esben Eriksen fandt i Nørreballe Nor. De 2 fra Nørreballe Nor så jeg på en nærliggende mark et godt stykke tid efter de var forsvundet fra Nørreballe Nor, men regner dem alligevel som de samme.. Hvis man regner Siø ind under Langelandsområdet fandt jeg sammen med Peder Rasmussen yderligere 3 Sorthovedet Måger, hvilket bringer totalen op på 7 fugle. Meget få af disse fåtallige måger har været ringmærket, dog er det blevet til lidt aflæsninger af Kaspiske Måger ( 2 fra Polen og 1 fra Ukraine) samt 1 ikke aflæst Sorthovedet Måge med hvid plastik ring. Med undtagelse af 2-3 Kaspiske Måger er alt fotodokumenteret, således at det har været muligt at eftertjekke for gengangere samt bestemmelse. 

Her følger en fotoserie mere af den sidste spændende måge fra Langeland, nemlig den Middelhavssølvmåge som jeg opdagede den 20. maj 2019 i Bagenkop havn og som forsat kunne nydes den 21. maj 2019.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge, Bagenkop havn den 21. maj 2019.

Middelhavssølvmåge, Bagenkop havn den 21. maj 2019.

Middelhavssølvmåge, Bagenkop havn den 21. maj 2019.

Middelhavssølvmåge, Bagenkop havn den 21. maj 2019.

Middelhavsmåge, Bagenkop havn den 21. maj 2019.