EN GYLDEN TIME VED BLÅVAND….RØDRYGGET SVALE DEN 24. APRIL 2019.

De gode dage kommer altid når man mindst venter dem… Da jeg gik på Sydhukket ved Blåvand hertil morgen… drømte jeg lidt om en Almindelig Kjove… men sådan skulle det slet ikke gå… Der gik jo ikke mange minutter før jeg glemte alt om træk og begyndte at tjekke måger..og så blev jeg alligevel lidt opmærksom på lidt bevægelse, da jeg kunne bogføre 74 trækkende Dværgmåger, hvoraf de 67 var adulte fugle, næsten alle i fuld sommerdragt.. Gennemtjek af de rastende måger gav også god belønning, da jeg fandt en 2k Sorthovedet Måge samt 2 Kaspiske Måger hhv. en 2k og en 4k…. Pludselig kigger jeg op af skopet og opdager en Svale med lys overgump med det blotte øje og jeg når lige at tænke årets første Bysvale… men da kikkerten kommer på den gik der et sus igennem mig, dvs. total fugleorgasme.. FUCK en RØDRYGGET SVALE… og så forsvinder den mod nord klokken 07.12.. Jeg kalder straks Morten Jenrich som går og ringmærker, han løber op på Fyrbakken… men ak den er væk…Men “fugleguderne” er i godt humør og med os, for 2 minutter senere opdager jeg den atter og vi kan nu nyde den frem til klokken 07.38 hvorefter den forsvinder.. Lidt overraskende når Morten at genfinde den klokken 08.12 for en kort bemærkning hvor den forsvinder om bag Vesterled.. Min gyldne time var endnu ikke afsluttet, da jeg også fik 2 trækkende Gulirisker samt 3 overflyvende Havørne hhv. 2 immature og 1 Subadult fra min obspost på Sydhukket…. Sikke et gensyn med mit gamle Blåvand….

PS: Jeg fik også min Bysvale i bogen på vej hjem til kaffen på stationen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Rødrygget Svale… bemærk den “frække” sorte undergump…

I modsætning til vores “egen” Bysvale ses orangelys overgump…og ikke hvid

En utrolig smuk oplevelse gav den Rødryggede Svale os.

Imodsætning til den mere østlige race, er den Sydeuropæiske race ikke særlig stribet på undersiden.

Kroppen ligner en “god cigar”, hvor mavebæltet er ved at falde af

Sådan sås den det meste af tiden… lavt over landskabet hvor den søgte læ for den kraftige østenvind.

Afskedens time… tak for besøget.