KASPISK MÅGE I BAGENKOP HAVN I VINTEREN 2018/2019.

I perioden den 26. november 2018 til den 25. februar 2019 har jeg registreret 31 forskellige Kaspiske Måger i Bagenkop havn. I 2018 havde jeg 7 forskellige fugle, mens det blev til 28 forskellige individer i 2019, dog var 4 gengangere fra 2018, så samlet blev der set 24 nye fugle i 2019. Samlet har jeg besøgt havnen 37 gange i denne periode, hhv. 2 gange i november, 8 gange i december, 11 gange i januar og 16 gange i februar. Det blev til 2 aflæsninger af arten i denne periode. Den første var den tilbagevende fra Ukraine (ankom den 9 december 2018) , som er set hvert år siden den ankom i 2012 som 1k. Derudover blev det til en aflæsning af en 3k fra Polen den 14. februar 2019. Selv om denne vinters sæson ikke høre til de bedste var det alligevel en spændende sæson, da der var en del mere aktivitet i fiskeriet end sæsonen før, hvor der næsten var lukket ned for fiskeriet. I år hvor der bla. var rigtig mange Torsk at fange kom der en del andre Kuttere til, bla. fra Hvide Sande og Hvalpsund.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den Ukrainske fugl blev set i peroden 9. december 2018 til 23. februar 2019. Den var dog væk fra havnen i længere perioder i det tidsrum. Her ses den den 9. februar 2019. 

Aldersfordeling (renset for gengangere)

ALDER 2018 2019
ADULT 3 9
4K+   3
4K   2
3K   7
2K 1 3
1k 3  
SAMLET 7 24

Kaspisk Måge 2K. (1. vinter) Denne smukke store ungfugl har rastet hele vinteren…

Ungfuglene skuffede voldsomt med blot 6 – 1.vinter (1K/2k) mens de adulte og subadulte (4k+ og 4k) overraskede med hele 17 fugle, især da flere af fuglene blev set før forårstrækket startede. Det bør for en god ordens skyld nævnes, at det også blev til en enkelt adult fugl i Spodsbjerg havn den 22. december 2018 som var ringmærket i Tyskland. Denne var også en tilbagevende fugl, da jeg også så denne fugl året før i Spodsbjerg havn. Så samlet har jeg haft 32 forskellige fugle denne vinter på Langeland. Jeg vil forsat tjekke især Bagenkop havn her i foråret, dog ikke så regelmæssigt som her i vinter perioden og der vil her på siden komme et par opdateringer i løbet af foråret. 

En stor tak til fiskerne som har tolereret at jeg har kigget dem over nakken når fuglene har samlet sig omkring dem når der blev renset fisk.