SVARTBAGE AFLÆSNINGER FRA BAGENKOP HAVN DEN 21. FEBRUAR 2019.

Jeg tror ikke jeg har haft så mange aflæsninger af ringmærkede og farvemærkede Svartbage som i denne vinter i flere år… De fleste stammer fra lokalområdet, men det er også blevet til en del udenlandske fugle. Seneste aflæsning fra udlandet er en ungfugl mærket med stålring som stammer fra Norge, hvor den er mærket som ikke flyvefærdig unge. Den er nærmest fløjet stik S for at ende her i havnen.. en tur på 562 km. En anden sjov fugl er en mere lokal fugl som dog har været lidt rundt i Danmark. Den er klækket på Agersø i foråret/sommeren og mærket som unge den 23. juni 2013. Herefter blev den først set igen da Knud Pedersen fra Skagen aflæste på Danmarks spids den 18. november 2015… Herefter var den atter væk fra “radaren” og blev først igen fundet ved Stigsnæs den 22. september 2016. Siden er den ikke blevet registreret før jeg havde den i Bagenkop havn den 18. februar 2019… Så husk at sende dine aflæsninger ind fra havnen, der venter altid en god og spændende historie.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den norske fugl var ikke nem at aflæse…Fuglens næb udvikler sig uheldigt.

One way only to the next harbor…. 

Det er en frygtindgydende Måge og deres mørke og høje stemmer runger gennem hele havnen….