HVOR ER DE UNGE (1. VINTER) KASPISKE MÅGER ???. DEN 15. FEBRUAR 2019.

Mit årlige vinterprojekt med at følge de Kaspiske Måger på Langeland slutter med udgangen af februar…. Det har været en meget speciel sæson, da de unge fugle dvs. 1.vinter fuglene nærmest ikke har været til stede. Jeg startede op den 26. november 2018 og havde kun 3 forskellige 1. vinter fugle frem til årets afslutning. To af fuglene har valgt at blive hele sæsonen, således ser jeg dem næsten hver gang jeg er i havnen og seneste igen i dag den 15. februar 2019. De få gange de ikke har været på plads har jeg kunnet finde dem i Klise Nor. I 2019 er det kun blevet til en eneste ny 1.vinter fugl på trods af 20 besøg i havnen i januar/februar. Hvorfor der er så få er et godt spørgsmål… dårlig ynglesæson i 2018 kunne være en af grundene, men jeg er ikke bekendt med ynglesuccesen øst på. Jeg håber virkelig de sidste 14 dage vil give lidt flere. 

Her følger et lille portræt af de 4 1.vinter jeg har kunne finde denne vinter som ellers omfatter samlet 30 besøg i havnen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1.vinter.. Fuglen har rastet i perioden 26. november 2018 til 15. februar 2019.

1.vinter kaspisk Måge.. Denne lille hun var i havnen i perioden 26-30. november 2018. På sidste dagen så den meget syg ud og jeg formoder den døde. 

Kaspisk Måge 1.vinter. Fuglen her fandt jeg den 11. december 2018 og den er forsat på plads her den 15. februar 2019. 

Kaspisk Måge 1.vinter. Den eneste nye fugl i år dukkede op den 12. februar 2019 og er forsat på plads den 15. februar 2019.