STATUS OVER KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND FRA DEN 26. NOVEMBER TIL DEN 7. JANUAR 2019.

Forekomsten af Kaspiske Måger i vinteren 2018/2019 har ikke været imponerende…. Det kommer dog ikke som den store overraskelse, de seneste par år har der været meget færre fugle end da jeg startede med at følge arten i 2011. Der kan være rigtig mange forskellige grunde til det…. mest nærliggende er det dødende fiskeri, der bliver færre og færre både hvert år. Det er også muligt der er blevet dårligere fødeforhold omkring Langeland, klimaændringer betyder måske også noget.. og ændrede trækstrategier kan også være en årsag. Aldersfordelingen er heller ikke som den plejer, blandt de 9 forskellige fugle jeg har noteret denne vinter er de 4 adulte fugle, hvilket er mange på denne tid af vinteren… normalt dominerer de unge det meste af vinteren, mens de adulte først dukker op når returtrækket starter fra sidst i januar. Det bliver spændende at følge de kommende år og se om denne udvikling forsætter. Bagenkop havn har haft 8 fugle, mens det blot er blevet til 1 i Spodsbjerg havn. To af fuglene har været ringmærket/farvemærket og er gamle kendinge fra tidligere år. Fuglen i Bagenkop har været her siden 2012 (kom som 1. vinter)  og stammer fra Ukraine. De første år hele året rundt, men efter den blev kønsmoden kommer den nu kun om vinteren. Fuglen fra Spodsbjerg er meget ustabil, det drejer sig om en adult fugl fra Tyskland som er aflæst både i december 2017 og 2018.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1.vinter, Bagenkop havn den 3. januar 2019….

Kaspisk Måge 1.vinter, Bagenkop den 3. januar 2019.. Jeg holder utrolig meget af denne arts attitude, “fandenivoldsk” og aldrig bange for de andre “bøller”. I denne sæson nok den fugl som jeg holder mest af… kalder den for den “store” og den har været trofast i havnen siden jeg begyndte mine vinterture den 26. november 2018.

Første nye fugl i 2019 blev denne adulte fugl i Bagenkop havn den 7. januar 2019. En fugl der desværre havde problemer med benene, da den haltede og slet ikke deltog i dagens “slagsmål” om føden.