EFTERÅRET BEGYNDER AT VISE TÆNDER DEN 8. SEPTMEBER 2018

En rigtig blæsende dag på Fanø, hvor fuglene blev lidt pressede da der kom lidt ekstra vand ind… Jeg tog ned til Børsen om eftermiddagen i forbindelse med højvandet, hvor jeg kunne se mange Gravænder, Strandskader og Storspover stå tæt sammen. Fuglene blev med jævne mellemrum tvunget på vingerne, da en gammel og en ung Havørn gang på gang fik dem på vingerne, uden de fik noget ud af det… En ung Dværgfalk jagtede i hæsblæsende tempo Engpibere lige henover mig, der var bare så meget gang i de rastende fugle på Keldsand i dag.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Flyvende fugle over Keldsand, lige under flokken kan man ane hovedet af en Havørn.

Den kraftige vind pressede især Hættemågerne ind på engene i dag.