STEMNINGER OG TRÆKFUGLE PÅ HØNEN SEPTEMBER 2018

De seneste dage med østenvind på Fanø har givet nogle flotte og smukke dage med trækkende og rastende rovfugle… De sidste 2 dage har vi haft mængder af Tårnfalke på øen… på mit “kontor” har jeg set knapt 80 trækkende fugle. I modsætning til Lærkefalkene som slet ikke er nået ud til Hønen, så vil Tårnfalkene helst trække langs vestkysten på Øen. De mange Lærkefalke som især har været glade for at opholde sig ved Pælebjerg området har gået mere mod SØ når de er smuttet. Om det er bevidst at fuglene vælger disse retninger eller det er vejret der afgøre det ved jeg ikke, men måske resten af september kan give nogle svare på mine iagttagelser og tanker.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Slagterrenden går lige øst for mit “kontor” på Hønen…

Tårnfalken har været den mest talrige rovfugl til at trække ud ved Hønen de seneste dage… knapt 80 trækkende fugle på 2 dage.

Endnu få Spurvehøge er kommet forbi ude i klitterne, men mon ikke de snart begynder at stige i antal.

Havørnene ses dagligt, de flyver primært ud på de store sandbanker hvor de æder af de døde sæler… største antal har været 6 fugle i flere omgange.

Dejligt vinden også har kunnet presse nogle enkelte Hvepsevåger helt ud på Vadehavsøen